Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

cynamone

June 14 2019

cynamone
cynamone
6652 5a58 500
Reposted fromjpingus jpingus viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
cynamone
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
cynamone
cynamone
1662 22f6 500
Reposted fromtost tost viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 09 2019

cynamone
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaMerrry98 Merrry98
cynamone
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaMerrry98 Merrry98
cynamone
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska

June 06 2019

cynamone
0395 ff1f 500
Reposted frompiehus piehus viamylittleuniverse mylittleuniverse

June 04 2019

cynamone
Uważam, że separacja na jakiś czas jest bardzo dobra. Kiedy jesteś blisko, nie możesz ułożyć się od nowa. Nie masz do tego przestrzeni - fizycznej, psychicznej. Dużo mówimy o byciu razem, a mało o rozstaniach i powrotach, o tym, jak związki się zmieniają. Rozpadają i sklejają, to też jest dobre. O wiele łatwiej, gdy nie mieszają się do tego kochanki i kochankowie. Wtedy rozgrywka jest jasna, bez zazdrości czy cyrków trójkątnych. Niektórzy zmieniają się razem, powoli i bezboleśnie, inni muszą od siebie odskoczyć i zejść się z powrotem.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viadolinasmokow dolinasmokow
cynamone
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
cynamone
Reposted fromFlau Flau viabeltane beltane

June 01 2019

cynamone
1273 eaf6
cynamone
5001 ed25 500
cynamone
Właściwa droga i łatwa droga nigdy nie wiodą tą samą ścieżką.
— Kami Garcia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

May 31 2019

cynamone
0115 0f40
Reposted fromjestemzero jestemzero viamrrru mrrru

May 29 2019

cynamone
-Co dobrego ostatnio zrobiłaś dla siebie? -Zmieniłam sposób myślenia z "nie dam rady" na "spróbuję".
— .
Reposted fromdysjux dysjux vianiebieskieoczy niebieskieoczy

May 28 2019

cynamone

May 27 2019

cynamone
0919 82c1 500
Reposted fromtichga tichga viaidjet idjet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl