Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

cynamone
7952 1818 500
tak się powinno wychowywać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
cynamone
Reposted fromDennkost Dennkost viaMigotliwa Migotliwa

May 26 2019

cynamone
1355 3543 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaovenor ovenor
cynamone

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

— Margaret Mead
cynamone
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Macin Świetlicki
cynamone
7242 f219 500
Reposted frombarley barley viahardkorwey hardkorwey
cynamone
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viahaveadrian haveadrian
cynamone
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

May 19 2019

cynamone
1165 911d 500

March 05 2019

cynamone
cynamone
2471 09f7 500
cynamone
Reposted fromAgnya Agnya vianebthat nebthat

February 27 2019

cynamone
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viaMsChocolate MsChocolate

November 10 2018

cynamone
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
cynamone
Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum – Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałaś, więc jeśli widzisz, że on do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli.
— Rafał Wicijowski - "Oczami mężczyzny"
cynamone
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate

November 03 2018

cynamone
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaberewere berewere

October 24 2018

cynamone
2948 282f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaawkwardx awkwardx

October 23 2018

cynamone
Przepadam za nim, ale on i ja - to nigdy, przenigdy nie mogło się udać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompasazerka pasazerka vianamehercarmen namehercarmen
cynamone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl