Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2020

cynamone
6583 c765 500
Reposted fromnyaako nyaako viaditzybruschetta ditzybruschetta
cynamone
3002 e751 500
Reposted fromhimselforama himselforama viahardkorwey hardkorwey
Sponsored post
feedback2020-admin

July 12 2020

cynamone
3653 a2fe
Reposted fromtfu tfu viainmybetterworld inmybetterworld

July 11 2020

2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi vianiebieskieoczy niebieskieoczy
cynamone
5749 fc77 500
Reposted fromexistential existential viaweruskowa weruskowa
cynamone
Dziś już wiem, że mimo największych przyjaźni, ludziom nie mówi się wszystkiego. Są rzeczy, które warto zostawić tylko dla siebie.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamywonderland mywonderland
cynamone
Nie bój się rezygnować z ludzi, którzy na twarzy mają niechęć.
— Marcin Skubiński - "Odwróceni"

May 10 2020

cynamone
Niestety, brak chęci do życia nie wystarcza, by mieć ochotę na śmierć.
— Michel Houellebecq
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viacytaty cytaty
cynamone

April 01 2020

cynamone

March 22 2020

cynamone
8488 e83b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaidjet idjet
0899 ec60 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaidjet idjet

March 19 2020

cynamone
cynamone
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaawkwardx awkwardx

February 07 2020

cynamone
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.

February 06 2020

cynamone
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaxmissingx xmissingx
cynamone
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.

January 02 2020

cynamone
Kochani, aby te święta wynikały z miłości, dobroci i wzajemnej życzliwości, a nie tylko tradycji.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
cynamone
Żyj pięknie i nie odwracaj się. Za Tobą już tylko stare lata. Czas, którego nie ma. Który się wydarzył. Odszedł. Przed tobą... wszystko.
— Kaja Kowalewska

December 31 2019

cynamone
3653 6646 500
Reposted bymietta-world mietta-world
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...