Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

cynamone
7794 c564 500
Reposted frompeper peper viaholymoly holymoly

August 05 2017

cynamone
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viapikkumyy pikkumyy
cynamone
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
cynamone
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viapikkumyy pikkumyy
cynamone
3648 4468
cynamone
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy vialekkaprzesada lekkaprzesada
cynamone
2635 08ad 500
9208 210b 500
Reposted fromsunlight sunlight vialekkaprzesada lekkaprzesada
cynamone
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapikkumyy pikkumyy
cynamone

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapikkumyy pikkumyy
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viapikkumyy pikkumyy

August 03 2017

cynamone
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
cynamone

July 28 2017

cynamone
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
cynamone
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaromantycznosc romantycznosc
cynamone
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove vianotyou notyou
cynamone
9655 22da 500
Reposted fromkejcior kejcior viasardoniczna sardoniczna
cynamone
1518 95bd
Reposted fromagridoce agridoce viasardoniczna sardoniczna
cynamone
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viadreams-come-true dreams-come-true
cynamone
5450 901d 500
Reposted fromhimym himym viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl