Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frommakswilczur makswilczur viaawkwardx awkwardx
cynamone
to tylko
jedno z żyć
— ...
cynamone
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

August 12 2017

8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

cynamone
6766 9322

August 06 2017

cynamone
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafullmoon fullmoon
cynamone
7794 c564 500
Reposted frompeper peper viaholymoly holymoly

August 05 2017

cynamone
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viapikkumyy pikkumyy
cynamone
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
cynamone
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viapikkumyy pikkumyy
cynamone
3648 4468
cynamone
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
cynamone
2635 08ad 500
9208 210b 500
Reposted fromsunlight sunlight viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
cynamone
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapikkumyy pikkumyy
cynamone

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapikkumyy pikkumyy
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viapikkumyy pikkumyy

August 03 2017

cynamone
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
cynamone

July 28 2017

cynamone
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl