Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

cynamone
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
cynamone
Nawet jeśli podwinie ci się noga, nie pękaj. Zbieraj w sobie siłę. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko się uda.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4419 f0b9

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit viamylittleuniverse mylittleuniverse
cynamone
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
cynamone
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaSmerfMaruda SmerfMaruda
8179 2f8f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viamayamar mayamar
cynamone
cynamone
cynamone
3818 f35a
Reposted fromaletodelio aletodelio viaanonim anonim
cynamone
2847 add6
cynamone
6277 6f13
Reposted fromparkaboy parkaboy viaAmericanlover Americanlover

March 28 2017

cynamone
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viazoozia zoozia
cynamone
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaohhmarigold ohhmarigold
cynamone
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaxmissingx xmissingx
cynamone
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
cynamone

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym. Ale od czasu do czasu bywasz prawdziwą pizdą.

— Kill Bill
cynamone

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

cynamone
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
cynamone
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaawkwardx awkwardx
cynamone
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl