Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

cynamone
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
cynamone
CO JEST ZE MNĄ NIE TAK
cynamone
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
cynamone
Dobrych ludzi świat pożera na śniadanie.
— Mark Lawrence – "Cesarz Cierni"
cynamone
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
cynamone
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
cynamone
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viaidjet idjet
cynamone
Reposted fromlucanus lucanus viainmybetterworld inmybetterworld
cynamone
cynamone
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viazapomniane zapomniane

July 19 2018

cynamone
- Uwielbiałem to w Tobie. I Twoje oczy. Czy powiedziałem Ci kiedyś, że patrzeć w Twoje oczy to jak pływać w roztopionej czekoladzie? Mógłbym w nich utonąć i umierałbym szczęśliwy.
— Eden Maguire
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
cynamone
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaMerrry98 Merrry98
cynamone
2543 1dc0 500
Reposted fromtfu tfu viaidjet idjet
cynamone
cynamone
9454 45a6 500
cynamone
9390 60df

July 15 2018

cynamone
8870 307c

July 14 2018

cynamone
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

July 12 2018

cynamone
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viagabrynia gabrynia

July 08 2018

3376 b03e 500
Reposted fromtonightless tonightless viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl