Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

cynamone
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.

September 08 2019

cynamone
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viahardkorwey hardkorwey
cynamone
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
cynamone

August 09 2019

cynamone
5940 05fa 500
I wtedy wszystko się skończyło. Umarło. Przeszłość, teraźniejszość i niestety przyszłość.
Reposted fromkrn krn viaSmerfMaruda SmerfMaruda

August 03 2019

cynamone
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
cynamone
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viarisky risky
cynamone
cynamone
7232 243a 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viamefir mefir

July 19 2019

cynamone

June 14 2019

cynamone
cynamone
6652 5a58 500
Reposted fromjpingus jpingus viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
cynamone
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
cynamone
cynamone
1662 22f6 500
Reposted fromtost tost viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 09 2019

cynamone
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaMerrry98 Merrry98
cynamone
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaMerrry98 Merrry98
cynamone
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska

June 06 2019

cynamone
0395 ff1f 500
Reposted frompiehus piehus viamylittleuniverse mylittleuniverse

June 04 2019

cynamone
Uważam, że separacja na jakiś czas jest bardzo dobra. Kiedy jesteś blisko, nie możesz ułożyć się od nowa. Nie masz do tego przestrzeni - fizycznej, psychicznej. Dużo mówimy o byciu razem, a mało o rozstaniach i powrotach, o tym, jak związki się zmieniają. Rozpadają i sklejają, to też jest dobre. O wiele łatwiej, gdy nie mieszają się do tego kochanki i kochankowie. Wtedy rozgrywka jest jasna, bez zazdrości czy cyrków trójkątnych. Niektórzy zmieniają się razem, powoli i bezboleśnie, inni muszą od siebie odskoczyć i zejść się z powrotem.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viadolinasmokow dolinasmokow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl